Om du måste
avboka resan

Avbeställningskostnaden är alltid lägst 500 kr för Cykel & Hotellresor.

Punkt 3.1.1.
Vid avbeställning tidigare än 40 dagar före avresan skall resenären erlägga 5% av resans pris, dock lägst 500 kr.

Punkt 3.1.2
Vid avbeställning senare än 40 dagar, men tidigare än 14 dagar före avresan skall resenären erlägga 25 % av resans pris.

Punkt 3.1.3
Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidigare än 8 dagar före avresan skall resenären erlägga 75% av resans pris.

Punkt 3.1.4
Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan skall resenären betala hela resans pris.

Tillägg till Allmänna resevillkort
punkt 3

För våra Cykel & Båtresor
gäller följande avbeställningsregler:

Tidigare än 91 dagar före resan    10% av resans pris, dock lägst 1000 kr
90-60 dagar före resan         40%
59-31 dagar före resan         60%
30-8 dagar före resan    85%
7-0  dagar före resan, eller ”no show”  100%