Konsumentverkets allmänna resevillkor för paketresor

Här kan du läsa Konsumentverkets allmänna vilkor för paketresor.

Resevillkor Queen Travel AB

Särskilda resevillkor gäller före Allmänna resevillkor

  • Anmälningsavgiften är 500 kr/person.
  • För Cykel & Båt samt kryssningar är anmälningsavgiften 1000 kr/person.
  • Anmälningsavgiften erlägges senast 7 dagar efter erhållen bekräftelse.
  • Slutlikvid erlägges senast 40 dagar före avresan.