Tillägg till Allmänna resevillkor
punkt 3. Cykel & Hotellresor


Covid-info.: Ni är själva ansvariga för att hålla er informerade om de regler som gäller i de länder ni besöker. Skulle UD införa reseavrådan till aktuellt land, erbjuds ni ombokning till annat datum/destination alternativt återbetalar vi erlagd avgift.

Avbeställningskostnaden är alltid lägst 1 500 kr per person för Cykel & Hotellresor.

Punkt 3.1.1.
Vid avbeställning tidigare än 40 dagar före avresan skall resenären erlägga 5% av resans pris, dock lägst 1 500 kr per person.

Punkt 3.1.2
Vid avbeställning senare än 40 dagar, men tidigare än 21 dagar före avresan skall resenären erlägga 25 % av resans pris.

Punkt 3.1.3
Vid avbeställning senare än 21 dagar, men tidigare än 8 dagar före avresan skall resenären erlägga 75% av resans pris.

Punkt 3.1.4
Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan skall resenären betala hela resans pris.

Tillägg till Allmänna resevillkor punkt 3. Cykel & Båtresor 

För våra Cykel & Båtresor
gäller nedanstående avbeställningsregler:

Covid-info.: Giltigt Vaccinpass krävs för ombordstigning. I övrigt är ni själva ansvariga för att hålla er informerade om de regler som gäller i de länder ni besöker. Skulle UD införa reseavrådan till aktuellt land, erbjuds ni ombokning till annat datum/destination alternativt återbetalar vi erlagd avgift.

Tidigare än 90 dagar före resan    20% av resans pris, dock lägst 2 000 kr per person = anmälningsavgiften
89-60 dagar före resan         40%
59-31 dagar före resan         60%
30-2 dagar före resan    90%
1-0  dagar före resan, eller ”no show”  100%